Alışveriş sepetiniz boş...
WhatsApp
 0533 283 33 79

 
 

Tarih Kitapları

ListGrid
Gösterim:
Listeleme:
 • Musa Yabgu
  12,00 TL
 • Sultan Sencer
  12,00 TL
 • MUIZEDDIN 2. MELIKŞAH
  12,00 TL
 • Allahü teâlânın emirlerine muhalif bir iş eylemeyesin! Bilmediğini İslâm ulemasından sorup anlayasın. İyice öğrenmeden bir işe başlayamasın! Sana itaat edenleri hoş tutasın! Askerine inamı ihsan eksik etmeyesin ki, insan ihsanın kulcağızıdır.
  18,00 TL
 • "Oğul saltanatına mağrur olma. Unutma ki dünya saltanatı geçicidir, lâkin büyük bir fırsattır. Allah yolunda hizmet ve peygamberimizin (aleyhis selam) şefaatine mazhariyet için, bu fırsatı iyi değerlendir! Dünyaya ahiret ölçüsüyle bakarsan; ebedi saadeti feda etmeye değmediğini göreceksin. Oğul Rumeli fethini tamamla! Kostantiniyeyi ya fethet yahut fethe hazırla.
  18,00 TL
 • Osmanlı tarihi sadece Türk Milleti için değil asırlar boyu yönettiği mîlletler ve dünya için önem arz etmektedir. Osmanlı devletten daha ziyade bîr medeniyettir. Bu medeniyetin izlerini Osmanlı coğrafyasının her köşesinde göre biliriz.
  18,00 TL
 • Ey oğul, Sana söyleyeceğim sekiz husus var ki, bunları aklından çıkarma: En büyük vahşet kibirliktir. En büyük zenginlik akıldır, En büyük fakirlik ahmaklıktır. En büyük meziyet güzel ahlaktır. Ahmaklarla asla dostluk kurma. Çünkü o, sana faydalı olayım derken zarar verir. Yalancılarla dostluk kurma. Çünkü onlar sana uzak olanı yakın, yakın olanı da uzak gösterirler.
  18,00 TL
 • Memleket halkı ve güçsüz kişiler Allah-ü teâlanın size emanetidir. Bunlara bakmak, onları korumak padişahın namus borcudur. Size yakışan budur ki illerimizin çiğnenmesine ve ayaklar altına alınmasına asla izin vermeyesiniz.
  18,00 TL
 • Ey oğul! İlim ve takva ehli veya herhangi bîr sebeple senden ileri bulunan bir kimsenin huzurunda dilini tut. Senin iyiliğini isteyen dostlarının tavsiye ve öğütlerini can kulağıyla dinle.
  18,00 TL
 • Ey oğul! İyilere yaklaş ki, onlardan olasın. Kötülerden uzaklaş ki, şerrinden kurtulasın. İyilik kötülüğe yol açarsa, kötülük olur. Çok zaman dert deva; devada dert olur. Çoğu zaman ehliyetsiz kimseler öğüt verir. Kendilerinden öğüt beklenen kimselerde aldatır. İnşallah sende büyük zaferler kazanacaksın. Ne zaman ki kazandığın zaferi kendinden bilir, kibirlenirsen işte o zaman sen bittin oğul!
  25,00 TL
 • Vatan hainlerinin tarihi çarpıtması Türk Milletine çok pahalıya mal oldu. Mukaddes değerlerinden koparılan Türk genci Hristiyanlığın pençesine düşmüş. Bir kısmı satanist olarak şeytana tapmaya başlamış, öz kültürüne yabancılaştığı için kendi mukaddeslerini inkar ettiğinden mürted konumuna düşerek ebedi felakete düçar olmuştur.
  18,00 TL
 • Yavuz Selim Han yeniçerinin sakal bırakması yasak olduğu için kendi sakalını traş ettirir, ocak disiplini üzerinde son derece titizlikle dururdu. Bazulu ve aslanpençeliydi. Pehlivan çalımı, aslan adımı ile levendane yürürdü. Çok güzel konuşur, bilhassa kalabalığa, askere hitap ettiği zaman sesi de aslan gibi kükrerdi, çok sağlam tahsil görmüştü. Arapça ve Farsçayı ana dili gibi konuşur ve yazardı. Hatta Farsçaya, mirası arasında bir şiir divanı bırakaca
  25,00 TL
 • Kanuni Sultan Süleyman Han
  25,00 TL
 • Sultan Abdülaziz Han
  18,00 TL
 • Saltanatı zamanında devlet-i aliye mücadele ve savaşlara sahne olmuş yıllarca iç ve dış düşmanlara karşı hakkın mücadelesini vermiştir. Kalbi artık bu sıkleti kaldırmıyordu.
  18,00 TL
 • Türkler; savaşta ne kadar sert, ne kadar mağrur iseler, barışta da o kadar sakindirler. Tarihte en büyük kahramanlıkları gösteren, gözlerini kırpmadan ateşe bile atılan bu insanlar günlük hayatlarına döndükleri zaman gerçek karakterlerini alırlar.
  18,00 TL
 • ultan I. Ahmet Han 5 yaşından itibaren sıkı bir talim terbiyeye tabi tutuldu. Arapça ve Farsçayı mükemmel bir şekilde öğrendi. Ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve askerlik eğitiminde fevkalade maharet kazandı. 14 yaşında Padişah oldu. 14. Osmanlı padişahı, oldu. 14 sene devleti yönetti. Genç yaşta padişah olmasına rağmen iyi eğitim görmüş, diğer şehzadeler gibi mükemmel bir şekilde yetiştirilmiştir. I. Ahmet Han devlet işleriyle bizzat ken
  18,00 TL
 • Sultan 1 Mustafa Han, Divân-ı Hümayun tarafından seçildiği zaman; devlet meseleleriyle meşgul olmaya hazır olmadığını ifade ederek saltanatı kabul etmek istemedi ise de; devlet erkânı tarafından dinlenmemişti.
  18,00 TL
 • Ey oğul dünyada iki şey vardır; Halk birinden kaçar öbürünü sever. Biri zahmet, diğeri rahatlıktır. Ama insana ikisi de gereklidir. Çünkü zahmet çekerken rahata erer; rahat yaşayan zahmet görmedikçe, rahatlığın kıymetini bilmez. Bugünkü zahmet yarının rahatıdır; yarınki rahatlık da önceki günün zahmetidir.
  18,00 TL
 • Askerin sultana tam itaat etmediği takdirde, şehitlerin kanlarıyla kurulan bu yüce devletin elden gideceğini, kendisine atalarının emaneti olan devleti yıktırmamak için elinden geleni yapacağını, zorbalık taslayanları ve devlete isyan edenleri derhal yok edeceğini ve padişahlarına itaat etmelerini istedi.
  18,00 TL
 • Sultan İbrahim Han (18. Osmanlı Padişahı ve 83. İslam Halifesi)
  18,00 TL
 • Devleti Aliye; helal ve harama riayet ederse darlığa düşmez. Askerimiz harama meyletmezse muzaffer olur. Ama eğer biri, tek fiske vursaydı "aman" diyene, kırk günlük yoldan öyle çekilirdi ki ipi; kesilirdi nefesi. Kılıç kudurmuş bir canavar değildi, bükülmezdi bileklerde... Zaten kılıölar her önüne çıkanı yem bilmediği için bükülmezdi bilekler!
  18,00 TL
 • Şunu iyi bil ki; Mülk ve devlet, Allahın mülküdür. Senin dünyada nasibin; seni gölgeleyecek miktarda gölge, seni örtecek kadar elbise, seni doyuracak kadar yiyecek, mallarından sana ait olan miktardır. Hükümdarların ordusu adalettir. Bekçileri yaptıkları işlerdir.
  18,00 TL
 • Tarihe bakıldığında açık olarak görülmektedir ki; milletler, devletler adalete bağlılıkları nispetinde kuvvetlenmiş, galip gelmişlerdir. Fakat aynı millet, aynı ordu, aynı devlet adaletten uzaklaşınca başarıları azalmıştır. Devletin yükselmesi duraklaması ve çökmesi de hep adalete bağlılıkları nispetin de olmuştur. Adalet üzerinde ecdadımız çok dururdu. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun herkese adalet ile muamele ederlerdi.
  18,00 TL